Poziv na javnu tribinu “Nije svaki otpad smeće”

ORGANIZACIJA JAVNE TRIBINE JE SUFINANCIRANA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGARMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA.
SADRŽAJ PUBLIKACIJE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST GRADA IVANIĆ-GRADA.

Grad Ivanić-Grad poziva sve zainteresirane građane na javnu tribinu „Nije svaki otpad smeće“ koja će se održati u ponedjeljak, 13. srpnja 2020. godine, s početkom u 18 sati u prostoru male dvorane Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu. Na javnoj tribini govorit će se o metodama održivog postupanja s otpadom kroz odvojeno prikupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta i kompostiranje te s ciljem upoznavanja građana o novom sustavu prikupljanja otpada koji će se početi primjenjivati u ovoj godini.

Javna tribina održava se u sklopu projekta „Nije svaki otpad smeće“  s ciljem pozitivne promjene u razini svijesti građana na projektnom području koja će se ogledati u porastu količina odvojeno prikupljenog otpada u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta. Ukupna vrijednost projekta, koji je sa 85% sredstava iz kohezijskog fonda sufinancirala Europska unija,  iznosi 515.604,31 kunu.