Podsjećamo sve korisnike koji nemaju komposter ili smeđu kantu za prikupljanje biootpada da sve spremnike mogu preuzeti u prostoru komunalnog društva Ivakop, Savska 50, Ivanić-Gradu, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Sve informacije o preuzimanju spremnika za biootpad mogu se dobiti na broj telefona 01 2888 938 ili na e-mail [email protected].