Preduvjet suživota s prirodom naša je aktivna uključenost u njeno očuvanje Odlaganjem u Reciklažna dvorišta smanjujemo ukupnu količinu otpada, potičemo razvoj kružne ekonomije i brinemo o zaštiti okoliša. Odvojeno prikupljanje biootpada Prije godinu dana započelo je odvojeno prikupljanje biootpada i od tada količine ovog otpada kontinuirano rastu. Sav prikupljeni biootpad predajemo u bioplinsko postrojenje i na taj način direktno pridonosimo kružnoj ekonomiji. Odlagalište neopasnog otpada Tarno Odlagalište ima ukupnu površinu od oko 48 500 m² te se za odlaganje otpada iz Grada Ivanić-Grada te Općina Kloštar Ivanić i Križ koristi od 1990. godine.

Ivakop d.o.o. komunalno je društvo u vlasništvu Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Na području ovih triju jedinica lokalne samouprave obavlja djelatnost sakupljanja neopasnog otpada.

Uz nju, društvo obavlja i djelatnosti gospodarenja otpadom, zbrinjavanja otpada, trgovanja otpadom, sakupljanja otpada, prijevoza otpada, druge obrade otpada, računovodstvenih poslova i administrativnih djelatnosti.

Saznajte više
Naslovna

Novosti

komunalno društvo Ivakop d.o.o.

Isporuka novog komunalnog vozila

Isporukom novog komunalnog vozila namijenjenog odvojenom prikupljanju otpada obogaćen je vozni park komunalnog društva Ivakop. Riječ je o vozilu marke Mercedes Benz AROCS 5 1832 L 4x2 s FAUN VARIOPRESS komunalnom [...]
Pročitaj više
Isporuka novog komunalnog vozila
Pregled svih novosti

Sakupljene količine glomaznog otpada

za razdoblje od 2009. do 2022. po JLS u tonama

 • Ivanić-Grad
 • Kloštar Ivanić
 • Križ

Glomazni otpad

za razdoblje od 2009. do 2022. ukupno u tonama

 • Glomazni otpad

Količine odvojeno sakupljenog otpada

na zelenim otocima s Molok kontejnerima u tonama

 • Papir
 • Ambalažno staklo
 • Komunalni (miješani) otpad
 • PET
 • Tekstil
 • Ukupno

8.606

broj korisnika usluga na 31.12.2021.

 • Pravnih osoba
 • Fizičkih osoba

Sakupljene, odložene i predane količine neopasnog otpada

s područja 3 JLS za razdoblje 2011.– 2020., u tonama

 • Sakupljeno
 • Odloženo
 • Reciklirano

Sakupljene količine papirnatog i plastičnog otpada

za razdoblje od 2014. do 2021.g. s područja 3 JLS (u tonama)

 • Ivanić-Grad
 • Križ
 • Kloštar Ivanić
 • Papir
 • Plastika
 • Ukupno
Video poster

Ivakop – nabava komunalnog vozila
(KK.06.3.1.18.0028)

Izrada titlova za video materijal sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Ivakop d.o.o., Ivanić-Grad.

Naslovna
Video poster

Usvajanje navika razvrstavanja otpada
RECIKLAŽNO DVORIŠTE IVANIĆ-GRAD

Video poster

Odvojeno prikupljanje
biootpada

Video poster

KOMPOSTIRANJE
u vlastitom vrtu

Naslovna

ISO 9001

Naslovna

ISO 14001

Naslovna

Grad Ivanić-Grad

Naslovna

Općina Kloštar Ivanić

Naslovna

Općina Križ

Naslovna

Cropak 2017.

RADNO VRIJEME

Uprava:
pon. – pet. 07:00 – 15:00
subotom, nedjeljom i praznikom ne radimo

Odlagalište Tarno: tel.: 01 2899 212
pon. – pet. 07:00 – 18:00
subota 07:00 – 15:00

Reciklažno dvorište Tarno:
pon. – pet. 07:00 – 18:00
subota 07:00 – 15:00

KONTAKTI

Telefon: +385 1 2888 938
Fax: +385 1 2888 937
Služba za korisnike: +385 1 2888 936
E-mail: [email protected]

Uprava:
Savska 50, Ivanić-Grad

Odlagalište neopasnog otpada:
Tarno 13B, Ivanić-Grad

POSLOVNI PODACI

IBAN: HR0423400091100065420
OIB: 34845090946
MBS: 080227207

VLASNIŠTVO
Grad Ivanić-Grad 52,73%
Općina Križ 28,63%
Općina Kloštar Ivanić 18,64%

TEMELJNI KAPITAL: 3.222.000,00 kn

© Ivakop d.o.o. 2021.

Skip to content