RECIKLAŽNO DVORIŠTE
IVANIĆ-GRAD, naselje Tarno

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak: 07:00-16:00h
Subota: 07:00-15:00h
Praznikom ne radi

Adresa
Tarno 13 B, Ivanić-Grad
(na lokaciji odlagališta neopasnog otpada Tarno)

Pravo na odlaganje otpada u reciklažnom dvorištu Ivanić-Grad imaju samo fizičke osobe (građani) s prebivalištem na području grada Ivanić-Grada koje se utvrđuje uvidom u važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica).

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
KLOŠTAR IVANIĆ

Radno vrijeme

Ponedjeljak:  12h – 20h  Utorak:  12h – 20h
Subota: 9h – 13h (svaka prva subota u mjesecu)
Praznikom ne radi

Adresa
Čemernička 34, Kloštar Ivanić (kod Sajmišta)

Pravo na odlaganje otpada u reciklažnom dvorištu Kloštar Ivanić imaju samo fizičke osobe (građani) s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić koje se utvrđuje uvidom u važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica).

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
KRIŽ

Radno vrijeme

Ponedjeljak: 12:00 – 20:00 h
Svaka prva subota u mjesecu:  8:00 – 16:00 h
Praznikom ne radi

Adresa
Ulica braće Radić 100, Križ

Pravo na odlaganje otpada u reciklažnom dvorištu Križ imaju samo fizičke osobe (građani) s prebivalištem na području Općine Križ koje se utvrđuje uvidom u važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica).

logotip_inside_foto_2

Vrste otpada koje se mogu odložiti
na reciklažnom dvorištu

glomazni otpad, papir i karton, staklo, metal, plastika, drvo, tekstil i odjeća, EE oprema/otpad, ulja i masti, baterije i akumulatori, lijekovi, lužine, kiseline, pesticidi, boje, ljepila i smole, deterdženti i dr.

Preduvjet suživota s prirodom naša je aktivna uključenost u njeno očuvanje.

Odlaganjem u Reciklažna dvorišta smanjujemo ukupnu količinu otpada, potičemo razvoj kružne ekonomije i brinemo o zaštiti okoliša.

Reciklažna dvorišta

Što je reciklažno dvorište?

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom, te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima.

Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području jedinica lokalne samouprave.

Pri odabiru lokacije reciklažnog dvorišta, jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su uspostavljena reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice.

Čemu služe reciklažna dvorišta?

Reciklažna dvorišta služe kao premosnica između posjednika otpada (građan), ovlaštenog sakupljača otpada (komunalnog društva) i ovlaštenog obrađivača otpada.

Kome su namijenjena reciklažna dvorišta?

Reciklažna dvorišta namijenjena su fizičkim osobama koje ne obavljaju djelatnosti. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti (obrtnici) ne mogu biti korisnici reciklažnog dvorišta.

Naplaćuje li se korištenje reciklažnog dvorišta?

Korištenje reciklažnog dvorišta je besplatno uz predočenje osobne iskaznice.

Postoje li ograničenja u količini otpada koja se smije dovesti?

Na reciklažno dvorište mogu se odlagati količine koje odgovaraju količinama koje se proizvedu i sakupljaju u kućanstvu.

logotip_inside_foto_1

RADNO VRIJEME

Uprava:
pon. – pet. 07:00 – 15:00
subotom, nedjeljom i praznikom ne radimo

Odlagalište Tarno: tel.: 01 2899 212
Radno vrijeme
Ponedjeljak – petak: 07:00-16:00h
Subota: 07:00-15:00h

Reciklažno dvorište Tarno:
Radno vrijeme
Ponedjeljak – petak: 07:00-16:00h
Subota: 07:00-15:00h

KONTAKTI

Telefon: +385 1 2888 938
Fax: +385 1 2888 937
Služba za korisnike: +385 1 2888 936
E-mail: [email protected]

Uprava:
Savska 50, Ivanić-Grad

Odlagalište neopasnog otpada:
Tarno 13B, Ivanić-Grad

POSLOVNI PODACI

IBAN: HR0423400091100065420
OIB: 34845090946
MBS: 080227207

VLASNIŠTVO
Grad Ivanić-Grad 52,73%
Općina Križ 28,63%
Općina Kloštar Ivanić 18,64%

TEMELJNI KAPITAL: 3.222.000,00 kn

© Ivakop d.o.o. 2021.

Skip to content