Prikupljanje biootpada

Podsjećamo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada da od 13.07.2020. krećemo s prikupljanjem biootpada od korisnika iz stambenih zgrada i onih obiteljskih kuća koje su se prijavile u sustav odvoza biootpada.

Biootpad ćemo odvoziti jednom tjedno za dane odvoza miješanog komunalnog otpada.

Molimo stanare da svoje biorazgradive vrećice s biootpadom odlože u kante ili kontejnere za biootpad koji se nalaze ispred svake zgrade, a korisnike iz obiteljskih kuća da svoje kantice u kojima su biorazgradive vrećice s biootpadom postave uz zelene kante.

Za sva pitanja i informacije obratite nam se na naš broj telefona 2888-938 i/ili na e-mail: [email protected].