Obavještavamo korisnike da je komunalno društvo Ivakop d.o.o. omogućilo svojim korisnicima da od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić iskoriste jedan besplatan odvoz glomaznog otpada volumena do 3 m³ na zahtjev.

Uslugu je moguće prijaviti telefonski na broj 01/2888-938, putem email adrese [email protected], poštom ili osobno na adresu Savska 50, Ivanić-Grad te putem web aplikacije na www.ivakop.hr/odvoz-glomaznog-krupnog-otpada.

Molimo korisnike da prilikom prijave navedu ime i prezime, adresu, željeni mjesec odvoza otpada, popis glomaznog otpada za odvoz i broj telefona i/ili e-mail adresu kako bi ih mogli kontaktirati radi detalja preuzimanja i točnog termina odvoza.

Predmeti koji se smatraju glomaznim (krupnim) otpadom su: namještaj, stvari za djecu, podne obloge, kupaonski namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema, ostalo (žaluzine, rolete, tende, ljestve, zavjese, vrata,  prozor, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, sprave za vježbanje, radijator, kante i posude većih dimenzija, daske za glačanje, okvir za sušenje rublja itd.).

Molimo da s glomaznim otpadom ne odlažete:

Građevinski otpad, salonitne ploče, komunalni i sitni otpad, tekući otpad, opasni otpad, otpad iz gospodarske djelatnosti, gume, elektroničke i električne aparate i uređaje.