Cijene usluga – u primjeni

NaslovnaCijene usluga – u primjeni

1. CIJENA JAVNE USLUGE (USLUGE POVEZANE S JAVNOM USLUGOM)

1.1 Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) iznosi:

Opis/ vrsta usluge

Obvezna minimalna javna usluga (HRK)

Obvezna minimalna javna usluga (EUR)

bez PDV-a

s PDV-om

bez PDV-a

s PDV-om

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00

47,46

5,57

6,30

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00

67,80

7,96

9,00

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00

155,94

18,32

20,70

spremnik 660 l -redovni korisnik

379,50

428,84

50,37

56,92

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75

500,31

58,76

66,40

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50

714,73

83,95

94,86

1.2 Cijena javne usluge za količinu preuzetog MKO (varijabilni dio cijene) iznosi:

Opis/ vrsta usluge

Cijena javne usluge za količinu predanog MKO po jednom registriranom i evidentiranom pražnjenju
(HRK)

Cijena javne usluge za količinu predanog MKO po jednom registriranom i evidentiranom pražnjenju
(EUR)

bez PDV-a

s PDV-om

bez PDV-a

s PDV-om

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

2,25

2,55

0,30

0,34

spremnik 120 l – redovni korisnik

4,80

5,43

0,64

0,72

spremnik 240 l – redovni korisnik

9,69

10,95

1,29

1,45

spremnik 660 l -redovni korisnik

26,64

30,10

3,54

3,99

spremnik 770 l – redovni korisnik

30,80

34,80

4,09

4,62

spremnik 1100 l – redovni korisnik

44,41

50,18

5,89

6,66

1.3. Cijena javne usluge obračunava se mjesečno tako da se na cijenu obvezne minimalne javne usluge iz podtočke 1.1. ovog Cjenika dodaje cijena javne usluge za količinu preuzetog MKO utvrđena sukladno podtočki 1.2. ovog Cjenika koja ovisno o broju evidentiranih pražnjenja iznosi:

CIJENA ZA 1 ODVOZA MJESEČNO

Fiksni dio

Varijabilni dio

bez PDV

s PDV-om
(HRK)

s PDV-om
(EUR)

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00

2,25

44,25

50,00

6,64

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00

4,80

64,80

73,22

9,72

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00

9,69

147,69

166,89

22,15

spremnik 660 l – redovni korisnik

379,50

26,64

406,14

458,94

60,91

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75

30,80

473,55

535,11

71,02

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50

44,41

676,91

764,91

101,52

 

 

 

 

 

CIJENA ZA 2 ODVOZA MJESEČNO

Fiksni dio

Varijabilni dio

bez PDV

s PDV-om
(HRK)

s PDV-om
(EUR)

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00

4,50

46,50

52,55

6,97

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00

9,60

69,60

78,65

10,44

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00

19,38

157,38

177,84

23,60

spremnik 660 l – redovni korisnik

379,50

53,28

432,78

489,04

64,91

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75

61,60

504,35

569,92

75,64

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50

88,82

721,32

815,09

108,18

CIJENA ZA 3 ODVOZA MJESEČNO

Fiksni dio

Varijabilni dio

bez PDV

s PDV-om

s PDV-om
(EUR)

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00

6,75

48,75

55,09

7,31

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00

14,40

74,40

84,07

11,16

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00

29,07

167,07

188,79

25,06

spremnik 660 l – redovni korisnik

379,50

79,92

459,42

519,14

68,90

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75

92,40

535,15

604,72

80,26

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50

133,23

765,73

865,27

114,84

CIJENA ZA 4 ODVOZA MJESEČNO

Fiksni dio

Varijabilni dio

bez PDV

s PDV-om

s PDV-om
(EUR)

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00

9,00

51,00

57,63

7,65

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00

19,20

79,20

89,50

11,88

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00

38,76

176,76

199,74

26,51

spremnik 660 l – redovni korisnik

379,50

106,56

486,06

549,25

72,90

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75

123,20

565,95

639,52

84,88

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50

177,64

810,14

915,46

121,50

Povlašteni korisnici su fizičke osobe korisnici javne usluge staračka domaćinstva, samačka domaćinstva i povremeni korisnici koji koriste standardizirani spremnik volumena ne većeg od 120 l i isti po tom osnovu ostvaruju popust za povlaštene korisnike iz podtočke 1.3. ovog Cjenika.

Korisnik staračko domaćinstvo je korisnik u domaćinstvu s najviše dva člana oba pojedinačne starosti više od 65 godina.

Korisnik samačko domaćinstvo je korisnik u domaćinstvu s jednim članom.

Povremeni korisnik je korisnik koji koristi nekretninu ili posebni dio nekretnine do jednog mjeseca godišnje.

1.4. CIJENA DOPLATNE VREĆE ZA IZNIMNO PREUZIMANJE VEĆE KOLIČINE MKO (U CIJENI VREĆE JE SADRŽANA CIJENA USLUGE)

Volumen vreće (l)

Cijena

Cijena

Cijena

Cijena

(bez PDV-a) HRK

(bez PDV-a) EUR

(s PDV-om) HRK

(s PDV-om) EUR

80

18,00

2,39

20,34

2,70

120

20,00

2,65

22,60

3,00

1.5. CIJENA PRIKUPLJANJA, PRIJEVOZA I DEPONIRANJA OTPADA PUTEM KONTEJNERA ILI   PRESS KONTEJNERA VOLUMENA 5000 LITARA, 7000 LITARA I PREKO 7000 LITARA PO POZIVU KORISNIKA USLUGE

Udaljenost od odlagališta (km)

Cijena (bez PDV-a) HRK

Cijena (bez PDV-a) EUR

Cijena (s PDV-om) HRK

Cijena (s PDV-om) EUR

0 – 10

662,00

87,86

827,50

109,83

10 – 20

800,00

106,18

1.000,00

132,72

20 – 30

1.087,00

144,27

1.358,75

180,34

30 – 40

1.725,00

228,95

2.156,25

286,18

Na gornju cijenu dodaje se iznos od 0,45 HRK/kg odnosno 0,05 EUR/kg (bez PDV), ili 0,51 HRK/kg odnosno 0,07 EUR/kg (s PDV-om).

1.6. CIJENA ODLAGANJA OTPADA NA ODLAGALIŠTE ZA KORISNIKE KOJI SAMI DOVOZE OTPAD NA ODLAGALIŠTE

Cijena odlaganja otpada na odlagalištu za korisnike koji sami dovoze otpad na odlagalište iznosi:

Vrsta otpada

Cijena

Cijena

Cijena

Cijena

(bez PDV-a) HRK

(bez PDV-a) EUR

(s PDV-om) HRK

(s PDV-om) EUR

za komunalni otpad

450,00 HRK/t

59,72 EUR/t

562,50 kn/t

74,65 EUR/t

za komunalni otpad pogodan za

120,00 HRK/t

15,92 EUR/t

150,00 kn/t

19,90 EUR/t

stabilizaciju tijela odlagališta

1.7. CIJENA PREUZIMANJA I ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA NA ZAHTJEV I PO POZIVU KORISNIKA (DODATNO PREUZIMANJE)

Udaljenost od odlagališta (km)

Cijena (bez PDV-a) HRK

Cijena (bez PDV-a) EUR

Cijena (s PDV-om) HRK

Cijena (s PDV-om) EUR

0 – 10

662,00

87,86

827,50

109,83

10 – 20

800,00

106,18

1.000,00

132,72

20 – 30

1.087,00

144,27

1.358,75

180,34

30 – 40

1.725,00

228,95

2.156,25

286,18

1.8. UGOVORNA KAZNA

Postupci za koje se može obračunati ugovorna kazna, visina ugovorne kazne, način utvrđivanja nužnih činjenica za obračun ugovorne kazne i način obračuna ugovorne kazne propisani su člankom 21. odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

2. CIJENA NESTANDARDNIH USLUGA (USLUGE KOJE SE NE SMATRAJU JAVNOM USLUGOM ILI USLUGOM POVEZANOM S JAVNOM USLUGOM)

1. CIJENA USLUGE RADNE SNAGE

Radna snaga

Jedinica mjere

Cijena (bez PDV-a) HRK

Cijena (bez PDV-a) EUR

Cijena (s PDV-om) HRK

Cijena (s PDV-om) EUR

Radnik bez zanimanja

sat

75,00

9,95

93,75

12,44

Vozač ili rukovatelj radnih vozila

sat

90,00

11,95

112,50

14,93

2. CIJENA USLUGE RADNIH VOZILA

Radno vozilo

Jedinica mjere

Cijena (bez PDV-a) HRK

Cijena (bez PDV-a) EUR

Cijena (s PDV-om) HRK

Cijena (s PDV-om) EUR

Podizač kontejnera

sat

250,00

33,18

312,50

41,48

Podizač kontejnera sa dizalicom

sat

300,00

39,82

375,00

49,77

Kamion kiper

sat

200,00

26,54

250,00

33,18

3. CIJENA USLUGE NAJMA KONTEJNERA

Volumen u l

Jedinica mjere

Cijena bez PDV-a) HRK

Cijena (bez PDV-a) EUR

Cijena (s PDV-om) HRK

Cijena (s PDV-om) EUR

5000

dan

20,00

2,65

25,00

3,32

7000

dan

20,00

2,65

25,00

3,32

10000

dan

22,00

2,92

27,50

3,65

4. CIJENA USLUGE PRANJA I DEZINFEKCIJE SPREMNIKA ZA OTPAD

Volumen u litrama

Cijena( bez PDV-a) HRK

Cijena (bez PDV-a) EUR

Cijena (s PDV-om) HRK

Cijena (s PDV-om) EUR

660

300,00

39,82

375,00

49,77

770

300,00

39,82

375,00

49,77

1100

300,00

39,82

375,00

49,77

5000

400,00

53,09

500,00

66,36

7000

400,00

53,09

500,00

66,36

10000

500,00

66,36

625,00

82,95

Cijena uključuje odvoz i dovoz spremnika. Usluga pranja i dezinfekcije spremnika sa ugrađenim uređajem za sabijanje (preskontejneri) ne vrši se.

3. SUGLASNOST I PRIMJENA

3.1 Na ovaj Cjenik pribavljena je suglasnost gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, općinskog načelnika Općine Križ i općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić.

3.2 Cjenik se primjenjuje od 01. srpnja 2021. godine.

3.3 Primjenom ovog Cjenika prestaje vrijediti Cjenik Urbroj: 320/2020. od 19.02.2020. i Odluka o cijeni usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada Broj: 156/2013. od 20.12.2013. godine.

3.4 Cjenik će se objaviti na mrežnim stranicama davatelja javne usluge najkasnije 30 dana prije dana primjene Cjenika.

RADNO VRIJEME

Uprava:
pon. – pet. 07:00 – 15:00
subotom, nedjeljom i praznikom ne radimo

Odlagalište Tarno: tel.: 01 2899 212
pon. – pet. 07:00 – 18:00
subota 07:00 – 15:00

Reciklažno dvorište Tarno:
pon. – pet. 07:00 – 18:00
subota 07:00 – 15:00

KONTAKTI

Telefon: +385 1 2888 938
Fax: +385 1 2888 937
Služba za korisnike: +385 1 2888 936
E-mail: ivakop@ivakop.hr

Uprava:
Savska 50, Ivanić-Grad

Odlagalište neopasnog otpada:
Tarno 13B, Ivanić-Grad

POSLOVNI PODACI

IBAN: HR0423400091100065420
OIB: 34845090946
MBS: 080227207

VLASNIŠTVO
Grad Ivanić-Grad 52,73%
Općina Križ 28,63%
Općina Kloštar Ivanić 18,64%

TEMELJNI KAPITAL: 3.222.000,00 kn

© Ivakop d.o.o. 2021.

Skip to content