Cijene usluga – u primjeni

NaslovnaCijene usluga – u primjeni

CIJENE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

CIJENA ZA 1 ODVOZ MJESEČNO

Fiksni dio

Varijabilni dio

bez PDV

s PDV-om

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00 kn

2,25 kn

44,25 kn

50,00 kn

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00 kn

4,80 kn

64,80 kn

73,22 kn

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00 kn

9,69 kn

147,69 kn

166,89 kn

spremnik 660 l – redovni korisnik

379,50 kn

26,64 kn

406,14 kn

458,94 kn

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75 kn

30,80 kn

473,55 kn

535,11 kn

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50 kn

44,41 kn

676,91 kn

764,91 kn

CIJENA ZA 2 ODVOZA MJESEČNO

Fiksni dio

Varijabilni dio

bez PDV

s PDV-om

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00 kn

4,50 kn

46,50 kn

52,55 kn

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00 kn

9,60 kn

69,60 kn

78,65 kn

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00 kn

19,38 kn

157,38 kn

177,84 kn

spremnik 660 l – redovni korisnik

379,50 kn

53,28 kn

432,78 kn

489,04 kn

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75 kn

61,60 kn

504,35 kn

569,92 kn

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50 kn

88,82 kn

721,32 kn

815,09 kn

CIJENA ZA 3 ODVOZA MJESEČNO

Fiksni dio

Varijabilni dio

bez PDV

s PDV-om

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00 kn

6,75 kn

48,75 kn

55,09 kn

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00 kn

14,40 kn

74,40 kn

84,07 kn

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00 kn

29,07 kn

167,07 kn

188,79 kn

spremnik 660 l – redovni korisnik

379,50 kn

79,92 kn

459,42 kn

519,14 kn

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75 kn

92,40 kn

535,15 kn

604,72 kn

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50 kn

133,23 kn

765,73 kn

865,27 kn

CIJENA ZA 4 ODVOZA MJESEČNO

Fiksni dio

Varijabilni dio

bez PDV

s PDV-om

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00 kn

9,00 kn

51,00 kn

57,63 kn

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00 kn

19,20 kn

79,20 kn

89,50 kn

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00 kn

38,76 kn

176,76 kn

199,74 kn

spremnik 660 l – redovni korisnik

379,50 kn

106,56 kn

486,06 kn

549,25 kn

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75 kn

123,20 kn

565,95 kn

639,52 kn

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50 kn

177,64 kn

810,14 kn

915,46 kn

CIJENA DOPLATNE VREĆE ZA IZNIMNO PREUZIMANJE VEĆE KOLIČINE MKO (u cijeni vreće je sadržana cijena usluge)

Volumen vreće (l)

Cijena u kn (bez PDV)

80

18,00

120

20,00

 

CIJENA PRIKUPLJANJA, PRIJEVOZA I DEPONIRANJA OTPADA putem kontejnera ili  press kontejnera volumena 5000 litara, 7000 litara i preko 7000 litara po pozivu korisnika usluge

Udaljenost od odlagališta (km)

Cijena u kn (bez PDV)

0 – 10

662,00

10 – 20

800,00

20 – 30

1.087,00

Na gornju cijenu dodaje se iznos od 0,45 kn/kg (bez PDV).

 

CIJENA ODLAGANJA OTPADA NA ODLAGALIŠTE ZA KORISNIKE KOJI SAMI DOVOZE OTPAD NA ODLAGALIŠTE

Cijena odlaganja otpada na odlagalištu za korisnike koji sami dovoze otpad na odlagalište iznosi:

  • za komunalni otpad – 450 kn/t (bez PDV)
  • za komunalni otpad pogodan za stabilizaciju tijela odlagališta – 120 kn/t (bez PDV).

 

CIJENA PREUZIMANJA I ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA NA ZAHTJEV I PO POZIVU KORISNIKA (dodatno preuzimanje)

Udaljenost od odredišta (km)

Cijena u kn (bez PDV)

0 – 10

662,00

10 – 20

800,00

20 – 30

1.087,00

 

CIJENA NESTANDARDNIH USLUGA (usluge koje se ne smatraju javnom uslugom ili uslugom povezanom s javnom uslugom)

1. CIJENA USLUGE RADNE SNAGE

Jedinica mjere

Cijena u kn (bez PDV)

Radnik bez zanimanja

sat

75,00

Vozač ili rukovatelj radnih vozila

sat

90,00

2. CIJENA USLUGE RADNIH VOZILA

Jedinica mjere

Cijena u kn (bez PDV)

Podizač kontejnera

sat

250,00

Podizač kontejnera sa dizalicom

sat

300,00

Kamion kiper

sat

200,00

3. CIJENA USLUGE NAJMA KONTEJNERA

Volumen u l

Jedinica mjere

Cijena u kn (bez PDV)

5000

dan

20,00

7000

dan

20,00

10000

dan

22,00

4. CIJENA USLUGE PRANJA I DEZINFEKCIJE SPREMNIKA ZA OTPAD

Volumen u litrama

Cijena u kunama (bez PDV)

660

300,00

770

300,00

1100

300,00

5000

400,00

7000

400,00

10000

500,00

Cijena uključuje odvoz i dovoz spremnika. Usluga pranja i dezinfekcije spremnika sa ugrađenim uređajem za sabijanje (preskontejneri) ne vrši se.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

Na sve cijene iz ovog Cjenika obračunava se PDV propisan Zakonom.

RADNO VRIJEME

Uprava:
pon. – pet. 07:00 – 15:00
subotom, nedjeljom i praznikom ne radimo

Odlagalište Tarno: tel.: 01 2899 212
pon. – pet. 07:00 – 18:00
subota 07:00 – 15:00

Reciklažno dvorište Tarno:
pon. – pet. 07:00 – 18:00
subota 07:00 – 15:00

KONTAKTI

Telefon: +385 1 2888 938
Fax: +385 1 2888 937
Služba za korisnike: +385 1 2888 936
E-mail: ivakop@ivakop.hr

Uprava:
Savska 50, Ivanić-Grad

Odlagalište neopasnog otpada:
Tarno 13B, Ivanić-Grad

POSLOVNI PODACI

IBAN: HR0423400091100065420
OIB: 34845090946
MBS: 080227207

VLASNIŠTVO
Grad Ivanić-Grad 52,73%
Općina Križ 28,63%
Općina Kloštar Ivanić 18,64%

TEMELJNI KAPITAL: 3.222.000,00 kn

© Ivakop d.o.o. 2021.

Skip to content