Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

NaslovnaPravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Službenik za informiranje

Tea Valentić

Telefon: 01/2888-938
e-mail: tea.valentic@ivakop.hr

Izvješća

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ovlaštenik ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti, navedenom službeniku za informiranje.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

RADNO VRIJEME

Uprava:
pon. – pet. 07:00 – 15:00
subotom, nedjeljom i praznikom ne radimo

Odlagalište Tarno: tel.: 01 2899 212
pon. – pet. 07:00 – 18:00
subota 07:00 – 15:00

Reciklažno dvorište Tarno:
pon. – pet. 07:00 – 18:00
subota 07:00 – 15:00

KONTAKTI

Telefon: +385 1 2888 938
Fax: +385 1 2888 937
Služba za korisnike: +385 1 2888 936
E-mail: ivakop@ivakop.hr

Uprava:
Savska 50, Ivanić-Grad

Odlagalište neopasnog otpada:
Tarno 13B, Ivanić-Grad

POSLOVNI PODACI

IBAN: HR0423400091100065420
OIB: 34845090946
MBS: 080227207

VLASNIŠTVO
Grad Ivanić-Grad 52,73%
Općina Križ 28,63%
Općina Kloštar Ivanić 18,64%

TEMELJNI KAPITAL: 3.222.000,00 kn

© Ivakop d.o.o. 2021.

Skip to content