Završeni su radovi na postavljanju još dva sustava polupodzemnih spremnika „Molok“ predviđenih za odvojeno prikupljanje otpada na lokaciji Sportskog parka Zelenjak (tri spremnika za papirnati otpad, plastični otpad i miješani komunalni otpad) i u ulici Kralja Tomislava iza zgrade kod tzv.“Tri kvočke“ u Ivanić-Gradu (za otpadno staklo i otpadni tekstil).

Pored urbane estetike svojstvene ovom sustavu, prednosti ovakvog načina odvojenog prikupljanja otpada su: velik kapacitet na malom prostoru, otporni su na vremenske utjecaje i vandalizam, ne postoji mogućnost pojave neugodnih mirisa budući da se otpad nalazi ispod površine zemlje.

Postavljeni spremnici su namijenjeni građanima koji ih mogu koristiti kao „zeleni otok“ za odlaganje otpadne plastike, otpadnog papira, otpadnog stakla i tekstilnog otpada. Cijeli projekt je sufinancirala Zagrebačka županija s učešćem od 80% od vrijednost investicije, a 20% je osigurano iz gradskog proračuna Grada Ivanić-Grada.

Trenutno se ovakvi  spremnici nalaze na nekoliko lokacija na području Grada Ivanić-Grada i to su: prvi set polupodzemnih spremnika nalazi se na tržnici Maznica, drugi se nalazi kraj zgrade Visoke škole u Moslavačkoj ulici, treći u naselju Žeravinec, četvrti u centru grada kraj zgrade „DM“-a, peti kraj Srednje škole Ivan Švear i evo sada šesti i sedmi na ove nove dvije lokacije.

Ivakop u sinergiji s gradom i općinama kontinuirano radi na održivom sustavu gospodarenja otpadom i to ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, edukacijama za sve skupine građana, vodi se briga o zaštiti okoliša, a s osnovnim ciljem da se smanjuje količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na naše odlagalište neopasnog otpada Tarno.