Obavještavamo vas kako je od dana 1. srpnja 2021. godine na snagu stupio novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpad na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Cijena javne usluge odvoza za sve korisnike sastojat će se od zbroja cijene obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijene javne usluge za količinu preuzetog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene).

CIJENA ZA 1 ODVOZA MJESEČNO

Fiksni dio

Varijabilni dio

bez PDV

s PDV-om

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00 kn

2,25 kn

44,25 kn

50,00 kn

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00 kn

4,80 kn

64,80 kn

73,22 kn

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00 kn

9,69 kn

147,69 kn

166,89 kn

spremnik 660 l – redovni korisnik

379,50 kn

26,64 kn

406,14 kn

458,94 kn

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75 kn

30,80 kn

473,55 kn

535,11 kn

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50 kn

44,41 kn

676,91 kn

764,91 kn

CIJENA ZA 2 ODVOZA MJESEČNO

Fiksni dio

Varijabilni dio

bez PDV

s PDV-om

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00 kn

4,50 kn

46,50 kn

52,55 kn

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00 kn

9,60 kn

69,60 kn

78,65 kn

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00 kn

19,38 kn

157,38 kn

177,84 kn

spremnik 660 l – redovni korisnik

379,50 kn

53,28 kn

432,78 kn

489,04 kn

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75 kn

61,60 kn

504,35 kn

569,92 kn

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50 kn

88,82 kn

721,32 kn

815,09 kn

CIJENA ZA 3 ODVOZA MJESEČNO

Fiksni dio

Varijabilni dio

bez PDV

s PDV-om

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00 kn

6,75 kn

48,75 kn

55,09 kn

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00 kn

14,40 kn

74,40 kn

84,07 kn

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00 kn

29,07 kn

167,07 kn

188,79 kn

spremnik 660 l – redovni korisnik

379,50 kn

79,92 kn

459,42 kn

519,14 kn

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75 kn

92,40 kn

535,15 kn

604,72 kn

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50 kn

133,23 kn

765,73 kn

865,27 kn

CIJENA ZA 4 ODVOZA MJESEČNO

Fiksni dio

Varijabilni dio

bez PDV

s PDV-om

spremnik 120 l – povlašteni korisnik

42,00 kn

9,00 kn

51,00 kn

57,63 kn

spremnik 120 l – redovni korisnik

60,00 kn

19,20 kn

79,20 kn

89,50 kn

spremnik 240 l – redovni korisnik

138,00 kn

38,76 kn

176,76 kn

199,74 kn

spremnik 660 l – redovni korisnik

379,50 kn

106,56 kn

486,06 kn

549,25 kn

spremnik 770 l – redovni korisnik

442,75 kn

123,20 kn

565,95 kn

639,52 kn

spremnik 1100 l – redovni korisnik

632,50 kn

177,64 kn

810,14 kn

915,46 kn