Obavještavamo naše korisnike s područja Općine Kloštar Ivanić da zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID 19) trgovačko društvo Ivakop d.o.o. prekida s radom Reciklažnog dvorišta u Kloštar Ivaniću od 24.03.2020.g. do daljnjega, a u cilju ostvarenja što manjih socijalnih kontakata između naših radnika i korisnika usluga.

Prikupljanje komunalnog otpada od naših korisnika sustavom „od vrata do vrata“ odvija se nesmetano po redovitom rasporedu prikupljanja otpada na području sve tri JLS (Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić).