Ivakop obavještava korisnike da je 20.03.2020.donio Odluku o načinu rada i radnom vremenu u uvjetima epidemije izazvane virusom COVID 19 na način da će:

  • rad u Upravi biti organiziran kao dežurstvo, svaki dan od 07:00 do 15:00h;
  • rad u operativi na prikupljanju otpada odvija se normalno prema uobičajenom rasporedu odvoza otpada;
  • Odlagalište komunalnog neopasnog otpada Tarno radi u skraćenom radnom vremenu od ponedjeljka do subote u vremenu od 7:00 do 16:00 sati.
  • Reciklažno dvorište Kloštar Ivanić radi prema uobičajenom radnom vremenu dok se drugačije ne dogovori sa Stožerom civilne zaštite općine Kloštar Ivanić.
  • akcija odvoza glomaznog otpada obustavlja se do daljnjeg;

Odredbe ove Odluka stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuje se dok traju okolnosti zbog kojih je donesena, a sve detaljnije informacije korisnici mogu dobiti na telefonu 2888-938 ili e-mail adresi:[email protected].