U Općini Križ je u srijedu, 11. prosinca 2019. godine, u sklopu provođenja projekta izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom „Nije svaki otpad smeće!“ čiji nositelj je Grad Ivanić-Grad a sunositelji Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić održana je druga javna tribina čiji cilj je educiranje i informiranje građana o načinima održivog gospodarenja otpadom.

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta „Nije svaki otpad smeće“ iznosi 515.604,31 kunu od čega Europska unija sufinancira 85% iznosa, odnosno 438.263,66 kuna.“

O sprečavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju i razvrstavanju, ponovnoj uporabi predmeta te kompostiranju govorio je stručni konzultant za gospodarenje otpadom Marko List. U uvodnom dijelu prezentacije predočeno koje sve aktivnosti na svom području provodi Općina Križ zadnjih 6 godina s ciljem smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagalište. Sudionici su tako mogli saznati da je od 2013. godine do danas količina odvojeno prikupljenih korisnih sastavnica otpada papira i plastike porasla za preko 50% te da se u istom tom razdoblju kontinuirano povećava razlika između sakupljenih i odloženih količina otpada, odnosno da raste količina otpada koji se prosljeđuje na reciklažu.

Najavljeno je kako će od 1. travnja 2020. godine krenuti odvojeno prikupljanje biootpada uz napomenu kako će time Općina Križ uz Grad Ivanić-Grad i Općinu Kloštar Ivanić postati prva jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji i među pet u Republici Hrvatskoj koji će oporabom u bioplinskom postrojenju gospodariti svojim biootpadom. Tom prilikom su sudionicima prezentirani i posebni spremnici za odlaganje biootpada za kućanstva i stambene zgrade zapremine 10 i 20 litara s pripadajućom biorazgradivom vrećicom. I

Nakon izobrazno-informativnog djela tribine na pitanja prisutnih odgovarali su direktorica komunalnog društva Ivakop Sanja Radošević, rukovoditelj radne jedinice Ivakopa Goran Horvat i predavač Marko List.

Završetak projekta „Nije svaki otpad smeće“ je u travnju 2020. godina, a do tada će se u Ivanić-Gradu održati još dvije tribine, dok će se u Općini Kloštar Ivanić održati jedna tribina.