Kao i svake godine tako ćemo i početkom 2020. organizirati akciju prikupljanja i odvoza božićnih drvaca te stoga molimo naše korisnike da svoja božićna drvca odlože pokraj svojih spremnika za miješani komunalni otpad (zelenih kanti/kontejnera), odnosno na mjestima predviđenim prilikom primopredaje miješanog komunalnog otpada.

Prikupljat ćemo ih i odvoziti sa sljedećim planom odvoza koji započinje od srijede 08. siječnja 2020.g. i to za:

  • Grad Ivanić Grad …………… 08. siječnja, 2020.g.
  • Općina Križ …………………….09. siječnja, 2020.g.
  • Općina Kloštar Ivanić …….. 10. siječnja, 2020.g.

Prikupljena božićna drvca ćemo i ove godine odvoziti na farmu obitelji Ciganović, gdje će se koristiti u ishrani magaraca i na taj način izbjeći odlaganje u tijelo odlagališta ili kompostiranje.