Obavještavamo cijenjene korisnike da smo s danom 13.11.2015. godine zatvorili naš transakcijski račun IBAN HR9024840081103646784 u Raiffeisen banci.

Plaćanje računa za naše usluge odsad se mogu vršiti isključivo na naš transakcijski račun u Privrednoj banci Zagreb pod brojem IBAN HR0423400091100065420.

Svim našim korisnicima zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

 

 

I.E.