I ove godine organiziramo akciju prikupljanja i odvoza božićnih drvaca koja će se provoditi između 9. i 13. siječnja.
Božićna drvca odložite pokraj svojih spremnika za miješani komunalni otpad (zelenih kanti/kontejnera), odnosno na mjestima predviđenim prilikom primopredaje miješanog komunalnog otpada.

RASPORED ODVOZA:

  • Općina Kloštar Ivanić – 09. siječnja
  • Grad Ivanić Grad – 10. do 12. siječnja
  • Općina Križ – 13. siječnja

Prikupljena božićna drvca će se koristiti u ishrani magaraca i jelena i na taj način izbjeći odlaganje na odlagalište Tarno ili kompostiranje.