Na našem području uspostavili smo sustav gospodarenja otpadom putem kojeg naši korisnici mogu odvojeno odlagati komunalni otpad, otpadni papir i plastični otpad.

baner-za-tekst-za-web

Međutim, u našim kućanstvima nastaju i druge vrste  otpada a neke od njih potrebno je zbrinjavati u skladu s posebnim propisima.

Upravo zbog učestalih pitanja naših korisnika o pravilnom zbrinjavanju različitih vrsta

otpada napravili smo informativnu brošuru s uputama o pravilnom postupanju s različitim vrstama otpada koje nastaju u kućanstvu.

Brošuru ćemo našim korisnicima podijeliti uz račune za mjesec rujan, a ovdje ju možete preuzeti i u digitalnom obliku.

Upute za postupanje s otpadom

 

I.E