Obavještavamo naše korisnike koji su se prijavili za dodjelu besplatnih kompostera da je završila dostava onim korisnicima koji su zadovoljavali uvjete prijave.
Kampanju „Kompostiranje u vlastitom vrtu“ smo započeli u 2015.godini te ju nastavili i u ovoj 2016.g. dodjelom 300 komada kompostera.

sl1
Kampanja je trajala od 18.4. do 30.6.2016., a podijeljeno je ukupno 300 kom i to:
• 156 kom za Grad Ivanić Grad
• 87 kom za Općinu Križ
• 57 kom za Općinu Kloštar Ivanić
Zbog velikog interesa, osigurali smo dodatnih 100 komada kompostera koje smo također podijelili našim korisnicima.
Kampanja je imala za cilj uključiti u sustav kompostiranja što veći broj građana, a nastavak kampanje očekujemo u proljeće 2017. godine.
Sve dodatne informacije o navedenom moći ćete pratiti putem naše web stranice i putem oglasa na Obiteljskom radiju Ivanić Grad.