Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije u suradnji s Upravom šuma Podružnica Zagreb, Odjelom za ekologiju Hrvatskih šuma, Šumarijom Novoselec, Gradom Ivanić-Grad, općinom Kloštar Ivanić i tvrtkom IVAKOP d.o.o., obilježila je Dana zaštite okoliša u petak, 3. lipnja 2016. godine akcijom uklanjanja otpada iz šume Marče. Šuma Marča štiti se Prostornim planom Zagrebačke županije kao osobito vrijedan predjel – prirodni krajobraz. S nekoliko divljih deponija odvezeno je 25 tona mješovitog otpada posebno građevinskog i zemljanog materijala, odbačene odjeće, starih madraca, kartonske i papirnate ambalaže, dijelova namještaja, auto guma,…
„Javna ustanova Zeleni prsten čisti divlje deponije, posebno u zaštićenim područjima od 2009. godine. Dosadašnja praksa je pokazala kad se neki deponij očisti u potpunosti da na njega ljudi više ne bacaju otpad pa se nadamo da će tako biti i sada.„ – istaknula je ravnateljica, Martina Glasnović. U sklopu obilježavanja Dana zaštite okoliša održan je i radni sastanak na temu „Problematika divljih deponija u šumskim područjima“ i „Poučne staze u šumskim područjima“.
Divlja odlagališta mogu na više načina ugroziti zdravlje ljudi kao i zagađenje zraka, vode i zemljišta. Zdravstveni i sigurnosni rizik tiče se mogućeg širenja bolesti i infekcija zbog prisutnosti mogućih prijenosnika zaraze (muhe, glodavci, ptice, životinje,…) na divljem odlagalištu. Mogući zdravstveni rizik za ljude je znatan, posebno kod stanovništva koja žive u blizini ovakvih deponija, tj. kontaminacija okolnog stanovništva vodom, zrakom i hranom.
Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Proteklih četrdesetak godina ova manifestacija je izrasla u jedan od jačih mehanizama kojima Ujedinjeni narodi podižu svijest ljudi širom našeg planeta o nužnosti uvrštavanja pitanja zaštite okoliša među goruće probleme današnjice i potiču ih da postanu aktivni dionici održivog i ravnomjernog razvitka te preuzmu odgovornost za očuvanje planeta poimajući da je uloga lokalnih zajednica ključna za razumijevanje važnosti pitanja zaštite okoliša i ostvarenja sigurnije i prosperitetnije budućnosti za sve.