Pravilnim odvajanjem otpada doprinosimo smanjenju količina otpada koji se odlažu na odlagalištu Tarno. Kako pravilno odvojeno prikupljati otpad možete saznati u novoj edukativnoj brošuri koju smo dostavili na vaše kućne adrese ili ju preuzeti na poveznici Odvojeno prikupljanje otpada