Što je kompostiranje?

Kompostiranje je kontrolirani, aerobni proces koji prirodnim razlaganjem pretvara organske materijale u tlo bogato hranjivim tvarima. Krajnji proizvod je kompost – taman, mrvljiv materijal zemljanog mirisa. Mikroorganizmi se hrane materijalima dodanim na kompostnu hrpu tijekom procesa kompostiranja. Za rast i reprodukciju koriste ugljik i dušik, vodu za probavu materijala i kisik za disanje.

Možete kompostirati kod kuće koristeći ostatke hrane iz vaše kuhinje te suho lišće i drvene otpatke iz vašeg dvorišta.

Zašto kompostirati kod kuće?

Proces kompostiranja je način na koji priroda reciklira. Jedna od najučinkovitijih stvari koje možemo učiniti kako bismo smanjili količinu smeća, borili se protiv klimatskih promjena i stvorili zdravo tlo je ovo. Možemo pretvoriti naš otpad u koristan dodatak tlu s dodanom vrijednošću i iskoristiti ga za očuvanje okoliša i izgradnju otpornih zajednica pretvaranjem naših ostataka hrane i smeća iz dvorišta u kompost.

Kompostiranje je učinkovita tehnika za recikliranje ostataka hrane i smeća iz dvorišta koje stvorite tijekom godine i za odgovorno upravljanje otpadom.
Minimizirate količinu otpada koje bi inače bilo odloženo na odlagalištima ili spalionicama smeća – lišće, pokošena trava, ukrasi u dvorištu i otpad od hrane – i sprječavate ispuštanje stakleničkih plinova u okoliš.
Štedite novac stvaranjem besplatnog, visokokvalitetnog dodatka tlu – komposta – koji eliminira vašu potrebu za gnojivima i pesticidima.

Kućno kompostiranje

Kako i gdje kompostirati?

Kako bi sami sebi olakšali, najlakše je u kući, odnosno stanu imati manju kantu u kojoj sakupljamo otpad svakoga dana te ju praznimo na određeno mjesto u dvorištu koje je namijenjeno za kompostiranje. To je zapravo vrlo jednostavan proces koji se prirodno odvija, no kako bismo mu pripomogli i ubrzali taj proces da što prije dobijemo kvalitetan kompost, potrebno je držati se određenih pravila. Ono što kompostiramo, odnosno sadržaj komposta je izrazito važan za kvalitetu. Omjer strukturiranog biootpada i zelenog otpada trebao bi biti 2:1.

Također, izrazito je važno održavati razinu vlažnosti i kisika kako bi se stvorili optimalni uvjeti. To se radi na način da ako je kompost presuh dolijemo vode, a ako je vlažnost prevelika dodati npr. piljevine, suhog lišća i sl. te hrpu povremeno treba pomiješati kako bi svi mikroorganizmi došli do zraka koji je izrazito važna komponenta uspjeha ovog procesa.

Ako je proces odrađen dobro, gotovi kompost neće imati intezivnih mirisa, biti će mrvičast i mirisati na zemlju, a ako proces nije odrađen dobro pojaviti će se neugodni mirisi.

Vrlo je jednostavno naći već gotove kompostere od plastike različitih cijena, no ako uložite malo vremena i truda, vrlo jednostavno i sami možete izraditi svoj komposter. Bitno je da dno bude propusno za vodu i da nije hermetički zatvoren kako bi biootpad bio u kontaktu sa zrakom. Također, komposter je najbolje pozicionirati na zemljinu površinu, npr. u vrtu.

Prednosti korištenja komposta

Kompost se može dodati u gredice s cvijećem i povrćem, vaze na prozorima; pomiješan sa zemljom u vazama za sobne biljke; ili na zemlji na vašem travnjaku; kompost se može koristiti kao malč ili kao dodatak tlu.

Dodavanje gotovog komposta tlu:

  • Poboljšava strukturu i zdravlje vašeg tla.
  • Pomaže tlu da zadrži vlagu i hranjive tvari.
  • Privlači korisne organizme u tlo i smanjuje potrebu za pesticidima i gnojivima.
  • Smanjuje mogućnost erozije tla.
  • Gradi otpornost na utjecaje klimatskih promjena.