Komunalno društvo Ivakop obavještava korisnike da je postupak evidentiranja spremnika za miješani komunalni otpad (tzv.“čipiranje“) i dalje u tijeku. Na spremnike za miješani komunalni otpad, zelene kante, ugrađuje se RFID čip i naljepnica s barkodom. Naljepnica s barkodom povezuje se s vlasnikom spremnika, stoga se ne preporuča skidanje iste. Evidentiranje spremnika, odnosno čipiranje, provodi se na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić od strane djelatnika tvrtke Ivakop.

Projekt evidentiranja spremnika čipom i barkod naljepnicom jedan je od koraka u implementaciji novog sustava odvoza otpada na razini Republike Hrvatske kojim se komunalna društva obvezuje na uvođenje digitalnog sustava evidencija, a propisuje ga Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom. Pomoću digitalnog sustava evidencija voditi će se evidencije o izvršenosti usluge, primjedbama korisnika, broju odvoza te drugim relevantnim podacima.

Komunalno društvo Ivakop je i prije donošenja Uredbe o gospodarenju otpadom, koja daje smjernice na razini Republike Hrvatske, radilo na unapređenju i digitalizaciji sustava odvoza otpada, čiji najvidljiviji dio je mogućnost primanja računa elektroničkom poštom, sanacija odlagališta neopasnog otpada Tarno, uvođenje odvojenog sakupljanja otpadnog papira i plastike sustavom „od vrata do vrata“, podjelom više od 2000 kompostera, provođenjem niza edukativnih aktivnosti o važnosti odvojenog sakupljanja otpada te brojnim drugim aktivnostima na području sve tri jedinice lokalne samouprave koje pokrivamo.