Komunalno društvo Ivakop d.o.o. prihvatilo je poziv Udruge Mali Princ za sudjelovanjem u projektu „I ja imam svoje ja: Pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici“, koji će se provoditi tijekom 2017. godine. Ciljevi projekta su osnaživanje djece s teškoćama u razvoju za ostvarivanje njihovih prava, ostvarivanje prava djece kroz kreativno izražavanje, sudjelovanje i integracija djece u lokalnu zajednicu te edukacija i informiranje o pravima djece. Suradnici na projektu su komunalno društvo Ivakop d.o.o i Srednja škola Ivan Švear iz Ivanić-Grada, dok je partner projekta Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad.

Komunalno društvo Ivakop d.o.o. u projektu će sudjelovati kroz održavanje edukativnih i kreativnih radionica o odvojenom prikupljanju otpada te mogućnostima izrade novih predmeta od odbačenih stvari.

Udruga Mali Princ i komunalno društvo Ivakop d.o.o. ovime nastavljaju pozitivnu suradnju ostvarenu zajedničkim sudjelovanjem na 3. Festivalu Igračaka gdje su u sklopu projekta Burze igračaka prikupljane igračke i igre za članove udruge.

Osim osnovnog djelovanja prikupljanja i odvoza otpada komunalno društvo Ivakop d.o.o. radi na aktivnostima edukacije i informiranja stanovništva o načinima pravilnog postupanja s otpadom. Osim suradnje s Udrugom Mali Princ društvo je povezano i s osnovnim školama na području grada Ivanić-Grada te Općina Križ i Kloštar Ivanić u kojima se provode edukativne radionice za učenike 4. i 6. razreda.