Komunalno društvo Ivakop d.o.o. ishodilo je građevinske dozvole za sanaciju odlagališta neopasnog otpada Tarno. Građevinske dozvole, koje su ishođene zaključno s krajem 2016. godine na temelju glavnih projekata, preduvjet su za nastavak sanacije odlagališta otpada.

Provedbom postupka sanacije odlagališta kontinuirano se smanjuju negativni utjecaji otpada na okoliš i prirodne resurse. Cilj je u čitavom razdoblju trajanja odlagališta otpada smanjiti štetne utjecaje na okoliš, osobito onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, uključujući efekt stakleničkih plinova i smanjiti rizike za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja odlagališta otpada, odnosno cilj je dovesti odlagališta otpada u stanje prihvatljivo za okoliš.

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Tarno podijeljen je na dvije etape, a svaka etapa na dvije faze. Prema njima je nadležni Županijski ured izdao građevinske dozvole, pa tako Etapa 1 sadrži obuhvat postojećeg stanja i izgradnju nove Plohe 6 te prekrivanje Plohe 5 i Plohe 6 do konačnog zatvaranja odlagališta.
Etapu 2 čini izgradnja reciklažnog dvorišta na prostoru odlagališta i opremanje istog s komunalnom opremom.

Za navedenu sanaciju, koja je ukupne vrijednosti cca 5 milijuna kuna, Grad Ivanić-Grad ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju s „Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“ u iznosu 60% vrijednosti investicije. Početak radova očekuje se nakon provođenja javne nabave, koja bi trebala biti sredinom 2017. godine.

Za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Grad Ivanić Grad priprema dokumentaciju za apliciranje na javni poziv u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Time bi se ostvarilo 85% bespovratnih sredstava od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Navedeni projekti dio su Plana nabave komunalnog društva „Ivakop“ d.o.o. za 2017. godinu koji treba biti usvojen od strane Skupštine društva.

Preslike građevinskih dozvola možete pronaći ovdje.
S.R.