U petak 28.06.19. je na lokaciji odlagališta neopasnog otpada Tarno izvršena primopredaja još jednog novog specijalnog komunalnog vozila s nadogradnjom – podizačem kontejnera, dizalicom i polipom, najveće dopuštene mase od 18t. Model podvozja je marke Mercedes Benz Arocs s modelom nadogradnje tvrtke Hidraulika Kurelja.

Ivakop je vozilo nabavio putem otvorenog postupka javne nabave na kojem je kao najpovoljniji ponuditelj odabrana tvrtka Hidraulika Kurelja iz Donje Stubice.

Vrijednost vozila je 1.120.030,00 kn neto, odnosno 1.400.037,50 kn s PDV-om, a financira se iz kredita koji je Ivakop zaključio s PBZ-om kao poslovnom bankom putem HBOR-ovog programa kreditiranja pod nazivom „Komunalna infrastruktura“ uz kamatu od 2,5% i rokom otplate od 5 godina.

Vozilo će služiti za pražnjenje zelenih otoka (nadzemnih i polupodzemnih kontejnera Molok), za sakupljanje glomaznog otpada te za pražnjenje kontejnera zapremnine 5, 7 i 10m3.

Ivakop očekuje i javni poziv MZOIE za sufinanciranje komunalnih vozila na koji će se prijaviti s još jednim kamionom koji je potreban za obavljanje osnovne djelatnosti i to jedan kamion smećar zapremine do 16 m3.

Nabava ovog specijalnog vozila, kao i svih planiranih, je samo nastavak ustroja organiziranog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Ivanić-Grada, općine Križ i općine Kloštar Ivanić.

Cilj nam je da se građanima omogući najbolji mogući standard u odvajanju i zbrinjavanju otpada, da se smanje količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište Tarno te da se uspostavi lokalno održiv sustav gospodarenja otpadom.