Nakon uspješno provedene akcije prikupljanja glomaznog otpada u razdoblju od 01. travnja do 30. lipnja za područje Grada Ivanić-Grada, nastavljamo s akcijom na području Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ, koja će trajati od 01. rujna do 30. studenog.

Korisnici s tih dviju općina će do 23. kolovoza moći prijaviti odvoz putem web aplikacije na našoj internet stranici, ili nam osobno dostaviti ispunjeni obrazac priložen uz račune za siječanj.

Prijavu je moguće uputiti i:

  • poštom na adresu sjedišta društva Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
  • faksom – na broj 01/2888 937
  • telefonski – na broj 01/2888 938
  • e-mailom – [email protected]

Molimo Vas da prilikom prijave obavezno navedete Vaš broj telefona, te po mogućnosti Vašu e-mail adresu kako bi Vas mogli kontaktirati i dogovoriti točan termin odvoza glomaznog otpada.

Svoj glomazni otpad odložite unutar dvorišta, u blizini ulaza u dvorište, dostupno vozilu za sakupljanje otpada do 7 sati ujutro, na dan odvoza. Volumen otpada ne smije biti veći od 3 m3.

Molimo Vas da s glomaznim otpadom ne odlažete:

građevinski otpad, salonitne ploče, komunalni i sitni otpad, tekući otpad, opasni otpad, otpad iz gospodarske djelatnosti, gume, elektroničke i električne aparate i uređaje.

Sve ono što ne pripada glomaznom otpadu neće biti odvezeno, a popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju glomaznim otpadom možete pronaći u Naputku o glomaznom otpadu (NN 79/2015) na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_79_1534.html

Zabranjeno je odlaganje glomaznog otpada na javnoj površini!

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na: