Na odlagalištu neopasnog otpada Tarno održana je peta po redu koordinacija između investitora, komunalnog poduzeća Ivakop d.o.o., i izvođača o tijeku radova na izgradnji plohe 6. Nakon obilaska utvrđeno je da se radovi odvijaju u skladu s terminskim planom te će biti završeni u ugovorenom roku, odnosno tijekom mjeseca listopada.

Izgradnjom plohe 6 produžiti će se radni vijek odlagališta neopasnog otpada Tarno do izgradnje Centra za gospodarenje otpadom, koji bi prema izjavi župana Zagrebačke županije trebao biti na području Grada Zagreba. Izgradnjom Centra, koji će biti namijenjen za odlaganje komunalnog otpada za sve jedinice lokalne jedinice s područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba, zatvoriti će se odlagalište neopasnog otpada Tarno.