U srijedu je u Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka u Ivanić-Gradu održana prva edukativna radionica o pravilnom odvajanju otpada i kompostiranju u novoj školskoj godini. Tijekom ove školske godine, radionice, koje vodi profesorica biologije i kemije Gordana Gorčan iz Križa, bit će održane u svim osnovnim školama u Gradu Ivanić-Gradu, Općini Križ i Općini Kloštar Ivanić.

Forma radionica, koja uključuje predavanje uz interakciju s učenicima, postavljanje pitanja, ispunjavanje radnih listića te razgovor nadopunjena je igrom. Na svakoj radionici učenici će biti podijeljeni u grupe, a svaka grupa će dobiti paket puzzli koji moraju složiti. Puzzle prikazuju lokalna reciklažna dvorišta, zelene otoke, odlagalište Tarno i primjer mobilnog reciklažnog dvorišta. Time se infrastrukturu, koja čini dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, želi približiti najmlađim generacijama, ali i potaknuti ih da ju što više koriste. Odnosno, da i na taj način promišljaju o otpadu u trenutku njegova nastanka.

Predavanja u obliku radionica koja se provode u osnovnim školama dio su projekta nazvanog „Osnovne škole i gospodarenje otpadom na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić“. Drugi dio projekta činilo je uspostavljanje jedinstvenih zelenih eko otoka u školama kroz isporuku komunalne opreme koja se sastojala od spremnika za papir, plastiku, kompostera za biootpad i metalnih kanti i sa 80% sredstava financirala ga je Zagrebačka županija. Time se učenicima u osnovnim školama omogućava da otpad razvrstavaju i odlažu na mjestu nastanka, a Upravama škola da imaju organizirani sustav razvrstavanja otpada koji komunalno društvo Ivakop preuzima po važećem rasporedu ili po pozivu.

Cilj projekta „Osnovne škole i gospodarenje otpadom“ je uspostava jedinstvenog mini sustava gospodarenja otpadom u osnovnim školama na području triju jedinica lokalne samouprave na kojim se vrši usluga odvoza otpada te edukacija djece i mladih o važnosti odvajanje otpada.

U suradnji s našim korisnicima i svim stanovnicima triju jedinica lokalne samouprave želimo uspostaviti lokalno održiv sustav koji će poboljšati kvalitetu života i okoliša u zajednici.