U četvrtak, 13, ožujka 2017. godine, u organizaciji načelnika Općine Kloštar Ivanić Željka Filipovića svečano je otvoreno reciklažno dvorište u Općini Kloštar Ivanić.

Ovime je priveden kraju projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta za područje Općine Kloštar Ivanić koji je započeo 2014. godine. Tada je između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Kloštar Ivanić sklopljen ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova projektne dokumentacije s ciljem izgradnje reciklažnog dvorišta.  U 2015. godini izrađena je projektna dokumentacija od strane tvrtke H-Projekt. Trošak izrade u iznosu od 61.250,00kn, što predstavlja stopostotni iznos, podmirio je Fond temeljem Ugovora o sudjelovanju o neposrednom financiranju.

Sredinom 2016. godine putem postupka javne nabave izabran je izvođač radova s kojim je sklopljen ugovor na iznos od 1.176.053,96 kn s PDV-om, dok je s tvrtkom H-Projekt ugovorena usluga stručnog nadzora u iznosu od 60.000,00 kn. Tako su ukupni troškovi izgradnje i nadzora iznosili 1.236.053,96 kn s PDV-om. Između Općine Kloštar Ivanić i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopljen je ugovor o neposrednom sufinanciranju građenja i stručnog nadzora u visini od 80% iznosa.  U drugoj polovici 2016. godine izvršeni su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta, te je u prosincu 2016. godine dobivena uporabna dozvola.

Odlukom Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić reciklažno dvorište dano je na raspolaganje i upravljanje komunalnom društvu Ivakop d.o.o., koje je nadležnom ministarstvu predalo zahtjev za upis reciklažnog dvorišta u očevidnik reciklažnih dvorišta. Upis je izvršen 15. veljače 2017. godine čime je projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta priveden kraju.

Po završetku svečanog otvorenja zainteresirane građane su djelatnici komunalnog društva proveli kroz prostor dvorišta te ih uputili u način rada objekta.

Reciklažno dvorište s radom počinje u ponedjeljak 13. ožujka 2017. godine.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak     Ljetno (26.3. – 29.10.) : 12h – 20h

                          Zimsko (29.10. – ) : 9h – 17h

Subota             9h – 13h (svaka prva subota u mjesecu)

RD-Klostar Ivanić 01RD-Klostar Ivanić 02 RD-Klostar Ivanić 03