U subotu, 18. ožujka, upisom zainteresiranih korisnika za dodjelu kompostera započela je kampanja Kompostiranje u vlastitom vrtu. Kao dio kampanje održala se i radionica o kompostiranju u kojoj su zainteresirani sudionici mogli saznati više o pravilnim načinima kompostiranja i korištenja biootpada.

Subotnje prijepodne u Općini Kloštar Ivanić bilo je u znaku ekoloških aktivnosti jer se u isto vrijeme na području šume Marče provodila tradicionalna čista. Komunalno društvo Ivakop tom je prilikom osiguralo besplatno odlaganje na odlagalištu Tarno.

Kampanja se nastavlja u Općini Križ u subotu, 25. travnja, stoga pozivamo sve zainteresirane korisnike da prisustvuju radionici o kompostiranju i ako se nisu u prethodnim godinama, da se upišu za dodjelu kompostera.

 

213