Odvoz glomaznog otpada koji je trebao započeti na području Općine Križ sa 30.10.2018. prolongira se na neko vrijeme, odnosno dok se ne završi s odvozom na području Kloštar Ivanića. Bez obzira na kašnjenje, molimo cijenjene korisnike da otpad pripreme za odvoz prema rasporedu koji su zaprimili.

Zahvaljujemo na razumijevanju i ispričavamo se za kašnjenje.