Održana treća u nizu javnih tribina “Nije svaki otpad smeće”

U Općini Kloštar Ivanić je u srijedu, 15. siječnja 2020. godine, u sklopu provođenja projekta izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom „Nije svaki otpad smeće!“ čiji nositelj je Grad Ivanić-Grad a sunositelji Općina Kloštar Ivanić i Općina Križ održana je treća javna tribina čiji cilj je educiranje i informiranje građana o načinima održivog gospodarenja otpadom.

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta „Nije svaki otpad smeće“ iznosi 515.604,31 kunu od čega Europska unija sufinancira 85% iznosa, odnosno 438.263,66 kuna.“

O sprečavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju i razvrstavanju, ponovnoj uporabi predmeta te kompostiranju govorio je stručni konzultant za gospodarenje otpadom Marko List. U uvodnom dijelu prezentacije predočeno koje sve aktivnosti na svom području provodi Općina Kloštar zadnjih 6 godina s ciljem smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagalište. Sudionici su tako mogli saznati da je od 2013. godine do danas količina odvojeno prikupljenih korisnih sastavnica otpada papira i plastike porasla za preko 50% te da se u istom tom razdoblju kontinuirano povećava razlika između sakupljenih i odloženih količina otpada, odnosno da raste količina otpada koji se prosljeđuje na reciklažu.

Najavljeno je kako će od 1. travnja 2020. godine krenuti odvojeno prikupljanje biootpada uz napomenu kako će time Općina Kloštar Ivanić uz Grad Ivanić-Grad i Općinu Križ postati prva jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji i među pet u Republici Hrvatskoj koji će oporabom u bioplinskom postrojenju gospodariti svojim biootpadom. Tom prilikom su sudionicima prezentirani i posebni spremnici za odlaganje biootpada za kućanstva i stambene zgrade zapremine 10 i 20 litara s pripadajućom biorazgradivom vrećicom.

Nakon izobrazno-informativnog djela tribine na pitanja prisutnih odgovarali su direktorica komunalnog društva Ivakop Sanja Radošević i predavač Marko List.

Završetak projekta „Nije svaki otpad smeće“ je u travnju 2020. godina, a do tada će se u Ivanić-Gradu održati još dvije tribine.