Kako bismo našim korisnicima približili proces odvojenog prikupljanja korisnih sastavnica otpada, papira i plastike, organizirali smo obilazak odlagališta neopasnog otpada Tarno. Poticaj obilasku dali su slušatelji Obiteljskog radija Ivanić, ujedno i naši korisnici, koji su u nekoliko navrata iskazali zainteresiranost da detaljnije saznaju kamo odlaze papir i plastika nakon što se prikupe.

Obilasku su nazočili novinar Obiteljskog Radija Ivanić, g. Siniša Klasić, direktorica Ivakopa gđa. Sanja Radošević i poslovođa odlagališta g. Franjo Lukec.

U obilasku odlagališta je objašnjen proces sakupljanja korisnih sastavnica otpada, papira i plastike, sustavom prikupljanja „od vrata do vrata“ koji je Ivakop započeo 01.02.2014.godine.

Nakon što se papir i plastika prikupe od korisnika, kamionom se odvoze na odlagalište Tarno. Tamo se odlažu na za to predviđena mjesta (dva rolo-kontejnera zapremnine 40m3, jedan za papirnati, a drugi za plastični otpad) kako ne bi došlo do miješanja odvojeno prikupljenog papira i plastike. Nakon što se kontejneri napune s otpadnim papirom i plastikom, preuzima ih ovlašteni sakupljač koji ih odvozi u vlastitu sortirnicu na sortiranje. U procesu sortiranja izdvajaju se korisne sastavnice papira i plastike koje su spremne za recikliranje, tj. daljnju prodaju zainteresiranim pravnim subjektima koji iste koriste kao sirovinu u svojim poslovnim procesima.

Osim odvojenog prikupljanja plastike i papira, podjelom kompostera našim korisnicima potičemo ih na kompostiranje, kako bi se smanjio udio biorazgradivog otpada iz domaćinstva. Trenutno se biootpad iz domaćinstva odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom.

 

Kampanju kompostiranja proširiti ćemo kroz pilot projekt i na stambene zgrade, te ćemo o tome na vrijeme obavijestiti naše korisnike.

 

Sve navedeno je potrebno kako bi do 2020.godine zadovoljili zakonodavne okvire koji određuju način gospodarenja otpadom i postigli stopu od 50% odvojeno sakupljenih sastavnica otpada u ukupnoj masi otpada. Samim time vodimo brigu o okolišu i ostavljamo u nasljeđe budućim generacijama uređen sustav gospodarenja otpadom na našem području!

 

tarno40tarno08tarno11