Korisnicima usluge Ivakop će dostaviti uz redovne račune za mjesec ožujak i Izjavu o načinu korištenja javne usluge u dva primjerka.
Kako je Izjava u naravi Ugovor o korištenju javne usluge, mole se korisnici kada dobiju Izjavu da u stupcu “OČITOVANJE KORISNIKA”, a sve sukladno važećim propisima, popune tražene podatke i u roku od 15 dana oba potpisana primjerka Izjave vrate u Ivakop.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća u svezi popunjavanja Izjave molimo da nas kontaktirate (telefonom na: 2888-936 i 2888-938, mailom na: [email protected] ili osobno u sjedište društva u Ivanić-Gradu, Savska 50).

U interesu je korisnika da popune i vrate Izjavu, jer na taj način mogu utjecati na pružanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.
Podsjećamo korisnike da s 1. studenim 2018. započinje primjena novog sustava prikupljanja i primjena novog Cjenika.