IZMJENA NATJEČAJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE K.Č.BR. 1867/1, Z.K.UL. 3033, K.O. 312347 IVANIĆ-GRAD POVRŠINE 5314 M² NA LOKACIJI OMLADINSKA 28 U IVANIĆ-GRADU

Točka 7. objavljenog natječaja mijenja se i glasi:

7. Rok za podnošenje pisanih ponuda je otvoren do prodaje nekretnine.

Nepotpune ponude te ponude bez traženih priloga neće se razmatrati. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad  ili preporučenom pošiljkom na adresu:

IVAKOP d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad

Ponude se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom:

“NE OTVARATI – PONUDA PO NATJEČAJU ZA PRODAJU NEKRETNINE”.