Obavještavamo cijenjene korisnike da u sklopu projekta “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Nije svaki otpad smeće!” s ciljem porasta količina odvojeno prikupljenog otpada za 10-15% u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta, Ivakop d.o.o. nastavlja distribuciju letaka i brošura svojim korisnicima na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Tako će uz račune za mjesec lipanj biti priložen i letak „Upute za održivo postupanje s otpadom“, a u narednom razdoblju korisnici mogu očekivati da će uz buduće račune na kućne adrese biti dostavljeni dodatni promidžbeni materijali kojima se namjerava potaknuti korisnike na odvajanje otpada i osvijestiti ih o važnosti očuvanja okoliša kako za sadašnje tako i za buduće naraštaje.