U utorak su nam isporučeni betonski blokovi od strane proizvođača Beton Kukec d.o.o. na naše odlagalište otpada Tarno. Blokovi su postavljeni na asfaltiranu plohu na kojoj se odvija pretovar prikupljenog otpadnog papira i plastike gdje se on privremeno skladišti, a koji se sukcesivno predaje ugovornom oporabitelju.

Oporabitelj odvozi po pozivu prikupljeni papir i plastiku (svaka frakcija se odvozi u svojem rolo-kontejneru zapremine 40m3) u sortirnicu na daljnju obradu.

Na ovaj način smo omogućili uredno skladištenje i lakšu manipulaciju prikupljenog otpada do trenutka preuzimanja od strane oporabitelja.