Obavještavamo cijenjene sugrađane kako smo preselili spremnike “zelenih otoka” s postojeće lokacije kraj nove Sportske dvorane u Posavskim Bregima na novu lokaciju koja se nalazi kraj Društvenog doma.