Na odlagalištu neopasnog otpada Tarno proveden je dana 25.04.2018. koordinirani inspekcijski nadzor Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva unutarnjih poslova. Svrha inspekcije je tematski nadzor evidentiranih odlagališta u Republici Hrvatskoj određenim Programom aktivnosti u provedbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom i posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.godini.

Inspekciji su prisustvovali viši inspektor zaštite okoliša, inspektor za zaštitu od požara, dogradonačelnik Grada Ivanić-Grada, direktorica Ivakopa, rukovoditelj RJ Čistoće i poslovođa odlagališta.

Zapisnički je utvrđeno da Ivakop posjeduje sve zakonom propisane dozvole, a u tijeku je ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom. Vrše se propisane kontrole i mjerenja na odlagalištu koja su zabilježena u godišnjem izvještaju, ishođena je okolišna dozvola, propisano se postupa s otpadom, evidentiraju se sve promjene na odlagalištu te dostavljaju traženi podaci nadležnom uredu na propisanim obrascima. Provode se mjere zaštite od nastanka i širenja požara na odlagalištu, a Ivakop posjeduje i Pravilnik o zaštiti od požara.

Utvrđeno je da je odlagalište uređeno, da se njime upravlja prema zakonskim propisima te da je kontinuirano u postupku sanacije.