Obavještavamo naše korisnike da će na kućne adrese, uz račun za uslugu odvoza otpada za mjesec prosinac, dobiti i informativni letak koji sadrži informacije o novom sustavu odvoza i naplate otpada, koji će se uvesti tijekom 2018. godine.

Novi sustav uvodi se temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada RH (NN broj). Uredba donosi značajne novine u sustav odvoza i naplate komunalnog otpada te su ih dužne provesti sve jedinice lokalne samouprave i komunalna društva u Republici Hrvatskoj.

Korisnicima usluga biti će osigurana odvojena predaja otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika (kod korisnika) i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, „zelenih otoka“ postavljenih na javnoj površini kao i odvoz glomaznog otpada.

Troškovi obavljanja usluge određuju se prema kriteriju volumena spremnika otpada i broja pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju od jednog mjeseca. Odnosi između davatelja usluge i korisnika regulirati će se Izjavom o načinu korištenja javne usluge, prijedlog koje će biti dostavljene svim korisnicima na kućnu adresu.
Pri pružanju usluge voditi će se računa i o socijalnim momentima, tako da će korisnici novčane pomoći Centra za socijalnu skrb biti oslobođeni od obveze plaćanja usluge u cijelosti, a cijena za korisnike iz kategorije staračkih i samačkih domaćinstava biti će manja, kao i za povremene korisnike.
Obavezni korisnici usluge su svi vlasnici nekretnine, odnosno vlasnici posebnog dijela nekretnine i korisnici nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, osim za nekretnine za koje se utvrdi da se trajno ne koriste.

O detaljnijem funkcioniranju sustava koji je u procesu pripreme i uvođenja pravodobno ćemo Vas izvijestiti.