Ivakop je ishodio pravomoćnu Uporabnu dozvolu od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, a nakon izvršenog tehničkog pregleda građevine, odnosno plohe 6 na odlagalištu neopasnog otpada Tarno u sklopu projekta Sanacije odlagališta Etape 1 – Faze 2 (uvid u dozvolu pod rubrikom „Dokumenti“).

Ova faza sanacije obuhvaćala je pripremne radove na izgradnji temeljnog brtvenog sustava plohe 6 s pratećim objektima i sustavima. Ukupna vrijednost investicije iznosi 950.548,50 kn bez PDV-a, od čega 60% sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostali dio sufinanciraju suvlasnici društva u omjerima jednakima udjelu u vlasništvu. Grad Ivanić-Grad radove će sufinancirati sa 190.109,70 kn, Općina Križ sa 114.065,82 kn, a Općina Kloštar Ivanić sa 76.043,88 kn.

Ukupni kapacitet odlagališta Tarno je 165.000 m3 na 6 ploha. Plohe 1 – 4 su popunjene i na njima je do sada odloženo 130.000 tona otpada. Trenutno je u eksploataciji ploha 5 čiji preostali kapacitet iznosi cca 2.500 tona. Izgradnjom plohe 6 dobiti će se dodatnih 25.000 m3 prostora za odlaganje , tj. za cca 20.000 tona otpada.

Sve navedeno predstavlja prijelazno rješenje do izgradnje budućeg Centra za gospodarenje otpadom što je predviđeno Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u razdoblju 2017. – 2022.

Izgradnjom budućeg Centra, koji će biti namijenjen za odlaganje komunalnog otpada za sve jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba, zatvoriti će se odlagalište neopasnog otpada Tarno, a prema trenutnim informacijama iz MZOE.