Za predstavnike komunalnih društava s prostora županije, koja se bave sakupljanjem komunalnoga otpada, tvrtka Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije organizirala je studijsko putovanje u Austriju.

smece-kopac3jpg__648x432_q85_subsampling-2

Među nazočnima bili su i predstavnici komunalnog društva Ivakop d.o.o.

Sudionici putovanja upoznali su se s austrijskim sustavom gospodarenja otpadom, te obišli reciklažno dvorište u gradu Leobenu, kompostanu Naturgut u St. Margarethen bei Knittelfeldu, energanu Enages u Niklasdorfu, sortirnicu plastične ambalaže Saubarmacher u Grazu te tvrtku Thermo Team u Retznelu, koja za cementnu industriju proizvodi gorivo iz otpada.

U Austriji se s odvajanjem papira, metala i plastike počelo već 80-tih godina prošloga stoljeća, a proces se intenzivirao početkom 90-tih godina. Njihov je sustav gospodarenja otpadom zaokružen od odvajanja otpada na kućnom pragu (kao i kod nas), recikliranja korisnih sastavnica otpada, do oporabe ostalog mješanog komunalnog otpada kroz energetsku oporabu (odlagališta su zatvorena, nema odlaganja ostatka). U Hrvatskoj se danas, u mnogim našim općinama i gradovima otpad odvaja, ali u malim postocima, i to samo određene frakcije, no kada te frakcije treba dalje plasirati onda nailazimo na poteškoće (npr. ne postoji burza otpada, problem u zbrinjavanju biootpada – nedostatak kompostana i sl). Naravno, sve to prati kod nas i problematika velikih troškova u organizaciji sustava.

Nadamo se da će mnogo toga biti jasnije nakon donošenja novoga Plana gospodarenja otpadom u RH.

Tada ćemo znati u kojem smjeru trebaju ići komunalna društva, ali i Zagrebačka županija.

Ovo studijsko putovanje, koje je realizirano u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ono što smo vidjeli dobar je pokazatelj kako bi to u budućnosti trebalo funkcionirati i kod nas.