Što je reciklažno dvorište?

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom, te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima.

Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području jedinica lokalne samouprave.

Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom, jer omogućuju građanima zbrinjavanje vrijednih reciklabilnih sirovina, kao i zbrinjavanje problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Kome je namijenjeno?

Reciklažna dvorišta služe kao premosnica između posjednika otpada (građani), ovlaštenog sakupljača otpada (komunalnog društva) i ovlaštenog obrađivača otpada.

Namijenjena su fizičkim osobama koje ne obavljaju djelatnosti. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti (obrtnici) ne mogu biti korisnici reciklažnog dvorišta te je besplatno uz predočenje osobne iskaznice.

Količina otpada mora odgovarati količini koja nastaje u kućanstvu.

Što odložiti na reciklažno dvorište?

 

 • papir i karton
 • plastika, metalna ambalaža i limenke
 • stakleni ambalažni otpad i ravno staklo
 • stiropor
 • PET – boce, PE – folije
 • stari lijekovi
 • elektronički otpad
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • baterije i akumulatori
 • glomazni i drveni otpad
 • tekstil i odjeća
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad
 • građevinski otpad
 • metalni glomazni otpad

Sve navedene vrste otpada mogu se bez naknade odložiti i u reciklažno dvorište.

Reciklažna dvorišta u Vašoj blizini:

RECIKLAŽNO DVORIŠTE IVANIĆ-GRAD, naselje Tarno
RECIKLAŽNO DVORIŠTE KLOŠTAR IVANIĆ
RECIKLAŽNO DVORIŠTE KRIŽ