Grad Ivanić-Grad je zaprimio 11.06.2018. dopis od  Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE), a nastavno na Projektni prijedlog „Građenje i opremanje – Reciklažno dvorište Tarno, Ivanić-Grad“ u kojem se Grad obavještava o rezultatima Faze 2 – provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti i ocjene kvalitete.

MZOIE je utvrdilo da je predmetni projektni prijedlog u skladu sa svim kriterijima prihvatljivosti te se isti upućuje u slijedeću fazu postupka dodijele bespovratnih sredstava – Fazu 3 u kojoj se provjerava prihvatljivost izdataka. Fazu 3 provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Posredničko tijelo razine 2.

Ukupna vrijednost investicije izgradnje reciklažnog dvorišta iznosi =1.351.366,30 kn od kojih će 85% biti sufinancirano sredstvima EU, a 15% sredstvima JLS (Grada Ivanić-Grada, općine Križ i općine Kloštar Ivanić).

Reciklažno dvorište se planira izgraditi na lokaciji odlagališta neopasnog otpada Tarno kojim će upravljati komunalno društvo Ivakop.

Foto: reciklažno dvorište U Kloštar Ivaniću kojim upravlja Ivakop od 3.mj. 2017.g.