Suradnja komunalnog društva „Ivakop“ kao idejnog pokretača, Srednje Škole „Ivan Švear“ i Grada Ivanić Grada rezultirala je pionirskim projektom izrade koševa za otpatke u izvedbi učenika strukovnog usmjerenja srednje škole pod vodstvom gosp. Branka Gretića, nastavnika praktične nastave.

13275598_1125459827515388_1172132302_o
Svrha projekta je napraviti sinergiju između srednje škole i Grada, utjecati na ekološku svijest učenika i građana te dati naglasak na proizvod koji je produkt rada naših učenika.
Grad je školi doznačio sredstva u visini 15.000,00 kn koja su bila potrebna za nabavu materijala, a učenici su dobili potreban input kako bi mogli početi s izradom koševa.
Bitno je napomenuti da je Grad na ovaj način uštedio velika sredstva obzirom da takva vrsta komunalne opreme ima izrazito visoke cijene na tržištu, a učenicu su dobili priliku da proizvode svojeg rada vide na gradskim površinama i da potaknu svijest o društveno korisnom radu.
Trenutno je izrađeno četiri koša za otpatke koja su instalirana na području MO Gornji Šarampov na dijelu novouređenog parka gdje će isti biti na korištenju građanima kako bi imali gdje odložiti ostali komunalni otpad u količinama koje su predviđene za takve prostore (šetnice, igrališta i sl.).
Plan je da učenici izrade cca 30-tak koševa godišnje, naravno imajući u vidu sve okolnosti koje utječu na navedeno. Isti će biti sukcesivno isporučivani i instalirani po gradskim naseljima.
Plan je da ovakav pionirski pothvat dobije predznak dugoročnog i kontinuiranog projekta!