Obavještavamo cijenjene korisnike da smo s danom 31.10.2016. godine završili akciju odvoza glomaznog otpada od građana za 2016. godinu.