Kao i svake godine tako ćemo i početkom 2022. organizirati akciju prikupljanja i odvoza božićnih drvaca te stoga molimo naše korisnike da svoja božićna drvca odlože pokraj svojih spremnika za miješani komunalni otpad (zelenih kanti/kontejnera), odnosno na mjestima predviđenim prilikom primopredaje miješanog komunalnog otpada.

Prikupljat ćemo ih i odvoziti sa sljedećim planom odvoza koji započinje od ponedjeljka 10. siječnja 2022.g. i to za:

  • Općinu Kloštar Ivanić …………… 10. siječnja
  • Grad Ivanić Grad …………………….11. i 12. siječnja
  • Općinu Križ …….. 13. siječnja

Prikupljena božićna drvca će se i ove godine koristiti u ishrani magaraca i na taj način izbjeći odlaganje u tijelo odlagališta ili kompostiranje.