Kao i svake godine tako ćemo i početkom 2021. organizirati akciju prikupljanja i odvoza božićnih drvaca te stoga molimo naše korisnike da svoja božićna drvca odlože pokraj svojih spremnika za miješani komunalni otpad (zelenih kanti/kontejnera), odnosno na mjestima predviđenim prilikom primopredaje miješanog komunalnog otpada.

Prikupljat ćemo ih i odvoziti sa sljedećim planom odvoza koji započinje od ponedjeljka 11. siječnja 2021.g. i to za:

  • Općinu Kloštar Ivanić ………… 11. siječnja
  • Grad Ivanić Grad ……………….12. i 13. siječnja
  • Općinu Križ ……………………. 14. siječnja

Prikupljena božićna drvca će se i ove godine koristiti u ishrani magaraca i na taj način izbjeći odlaganje u tijelo odlagališta ili kompostiranje.