Nakon što su postavljeni spremnici za  papir i plastiku u blizini stambenih zgrada, ovih su dana dovršeni i radovi na izradi betonskih podesta za kontejnere.

 

Podesti su izrađeni na ukupno pet lokacija na području Ivanić-Grada, jednoj lokaciji u Graberju Ivanićkom i jednoj na području Križa, a u dogovoru s nadležnim komunalnim redarstvom i predstavnicima stanara.

 

Pri izradi podesta vodili smo se time da budu postavljeni na javnoj površini, gdje najmanje smetaju prometu, a da se ne nalaze ispod prozora građana.

 

Postavljanjem ovakvih podesta željeli smo spriječiti izmještanje i prevrtanje kontejnera, olakšati pristup stanarima i postići uredniji izgled lokacija predviđenih za odlaganje otpada.

I.E.