Obavještavamo naše korisnike da smo s jučerašnjim danom počeli s besplatnom podjelom kompostera u sklopu naše kampanje „Kompostiranje u vlastitom vrtu“ koja traje već četvrtu godinu za redom.

Do sada smo podijelili 2.000 komada kompostera zainteresiranom korisnicima, isključivo fizičkim osobama, u razdoblju od 2015. – 2017.g.

Kampanja se nastavlja i u ovoj godini te su komposteri namijenjeni isključivo onim korisnicima koji su zatražili kompostere od Ivakopa putem „Izjave o načinu korištenje javne usluge“ koju su ispunjenu i ovjerenu dostavili na našu adresu. Komposteri su financirani sredstvima HBOR-a iz programa „Komunalna infrastruktura“ kojim se sufinancira komunalna oprema uz povoljnu kamatnu stopu od 2,5% na rok otplate do 5 godina.

Korisnici koji su zatražili komposter putem Izjave, a nisu ga do sada u zadnje tri godine već dobili od Ivakopa, biti će kontaktirani putem telefona ili mail adrese da se jave u prostorije Ivakopa kako bi preuzeli komposter. Ujedno će biti educirani usmeno i putem brošure o načinu kompostiranja.

Komunalno društvo Ivakop ovime nastavlja rad na poticanju svojih korisnika o važnosti zaštite okoliša i suživota s prirodom. Cilj kampanje je poticanje iskorištavanja biootpada proizvedenog u vlastitom vrtu kako bi se smanjile količine otpada koji se odlaže na odlagalište neopasnog otpada Tarno.

Za sva pitanja slobodno nam se obratite na naš telefon: 01-2888-938 ili na mail adresu: [email protected].